Tin Tức & Sự Kiện

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TẠM THỜI

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TẠM THỜI

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TẠM THỜI của công ty Đức Hạnh được sử dụng để đáp ứng...

(31/07/2018)
 DỊCH VỤ CHO THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Đức Hạnh là công ty cung cấp dịch vụ cung ứng lao động. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng...

(31/07/2018)
DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG BỐC XẾP

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG BỐC XẾP

Do tính chất riêng biệt của một số công việc. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nguồn...

(15/11/2018)
https://zalo.me/0869295193